ARDUINO ANIMATOR for 8x8 LED matrix
© 2015 J.J.

0


frame 0

Animate text:

Tvorba animací pro Arduino a LED Matrix 8x8. Výsledný kód je pak možné přehrvat nějak takto:

for(int i=0; i< sizeof(anim1); i) { for(uint8_t j=0; j< 8; j++) {b=pgm_read_byte(&anim1[i++]); lc.setRow(0,7-j,b); } delay(70); }